CS > 资料百科 > 控制台调出方法

控制台调出方法

  发送一个cstrike.exe的快捷方式,然后右击它,选择属性,在目标路径后空一格加-console
  
  本人推荐装一个podbot,用他自动生成的图标启动。
  
  如果是在浩方上,在登陆了浩方平台后,进入设置,在游戏参数栏加-console
  
  

<option id="rYBCa"><option id="rYBCa"><source id="rYBCa"><button id="rYBCa"><dt id="rYBCa"></dt><em id="rYBCa"></em><dfn id="rYBCa"></dfn></button><progress id="rYBCa"></progress><dd id="rYBCa"><rt id="rYBCa"><output id="rYBCa"></output></rt></dd></source><dl id="rYBCa"></dl></option></option>
<object id="rYBCa"><textarea id="rYBCa"></textarea><tfoot id="rYBCa"></tfoot></object><option id="rYBCa"></option>
      <video id="rYBCa"></video><button id="rYBCa"><kbd id="rYBCa"><input id="rYBCa"><ruby id="rYBCa"><i id="rYBCa"></i></ruby></input></kbd></button><caption id="rYBCa"><sup id="rYBCa"><option id="rYBCa"></option></sup></caption>